Skip to main content

Geçici barınma alanları başta olmak üzere afetten etkilenen alanlarda yapacağımız mekânsal düzenlemelerle çocukların ihtiyaçlarını, iyi ve güvende olmalarını önceleyen, bir araya gelerek oynayabilecekleri ve zaman geçirebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, çocuk haklarını gözeten çocuk dostu alanlar (ÇDA) oluşturmamız mümkün.

Bu çağrı metninde ÇDA’ların yer seçimi, mekânsal tasarımı ve mekân içi ekipmanlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri detaylandırdık.

Afet bölgelerinde çocuk dostu alanların yaşama geçmesi için detaylı çalışmalara ihtiyaç duyarsanız bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgi notunun tamamı için tıklayınız.