Skip to main content

“Refakatsiz Kalan Çocuklara Dair Üçüncü Bilgi Notu-Talepler (12.02.2023)”

Hakkında arama ilanı verilen ve refakatsiz kalan çocuklara dair başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlık ve yetkililere yönelik soru ve talepleri iletmek amacıyla hazırlandı.

Bilgi notuna göre öne çıkan talepler;

  • Çocukların takibi için açılan danışma hatlarının ihtiyaca cevap verecek kapasiteye getirilmesi,
  • Ailelerin/yakınların bilgi edinmesini hızlandıracak ve kolaylaştıracak etkin bir sistemin kurulması,
  • Çocuklarla ilgili veri paylaşımı, açıklamalar ve çalışmalarda çocukları nesneleştiren her türlü söz,söylem ve eylemden kaçınılması,
  • Depremden etkilenen çocuklarla ilgili tüm hizmetlerin, çocukların insan haklarını ve üstün yararlarını temel alacak ve bilimsel pedagojik yaklaşımı benimseyecek şekilde planlanması
  • Bilgi notunda sorulan soruların cevaplarının şeffaf biçimde ve günlük olarak kamuoyu ile paylaşılması.Bilgi notunu indirmek için buraya tıklayınız.