Skip to main content

Hastaneler Arasında Kaybedilen Bir Çocuk

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 ay 7 gün geçti.

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi olarak, ilk günden bu yana, depremler sırasında ve sonrasında “kayıp” hale gelen, hakkında arama ilanları verilen ve refakatsiz kalan çocukların durumunu takip ediyoruz.

İzleme ve takip çalışmalarımız boyunca, ilgili bakanlıkların ve kurumların, afet durumlarında çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik hiçbir hazırlığının ve acil eylem planının olmadığını apaçık şekilde gördük.

Tüm bu plansızlık ve koordinasyonsuzluk halinin, çocukların çürük ve denetimsiz yapılar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları yaşama, barınma, sağlık ve güvenlik hakkı ihlallerini katbekat artırdığını gözlemledik. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ihmallerinin; çocukların ailelerinden uzak düşmelerine, refakatsiz kalmalarına, zorlu ameliyat ve tedavi süreçlerini yanlarında yakınları olmadan yaşamalarına, “kayıp” ilanlarıyla günlerce arandıktan sonra bulunabilmelerine, hâlâ bulunamayışlarına ya da “isimsiz” şekilde kimsesizler mezarlıklarına defnedildiklerine şahitlik ettik.

Bu şahitlik boyunca çocuk hakları savunucuları olarak inatla çalışmayı, ilgili bakanlıklara ve kurumlara sorumluluklarını hatırlatmayı, işleyen bir sistem önermeyi, kurumların ve yetkililerin ihmallerini ifşa etmeyi, çocukların takipçisi olmayı ve ailelerle dayanışmayı sürdürdük.

Çocukların maruz bırakıldıkları tüm bu ihmal ve ihlalleri aklımızda tutarak seçime giderken, kamuoyu ile 5. olgumuzu paylaşıyoruz.

Çocuklar için daha iyi bir ülkeyi mümkün kılma sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya, mücadele etmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz.

Seçimlerden sonra da #ÇocuklarınTakipçisiyiz !

Hastaneler arasında kaybolan bir çocuk
3 yaşındaki N, Hatay’da enkazdan bilinci açık şekilde çıkarıldı. Amcasının eşliğinde, ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. 
N’nin Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Yer olmadığı için amca ambulansa alınmadı. 
Ertesi gün Mersin Şehir Hastanesi’ne giden amcaya N’nin hastanede olmadığı ve nereye götürüldüğünün bilinmediği söylendi. 
Mersin ve çevre illerdeki tüm hastanelerde aranan N, 41 gün sonra İstanbul’da bir hastanede bulundu. 

Sağlık Bakanlığına soruyoruz;

Afet ve kriz koşullarında, yanında refakatçisi bulunmayan çocuklara sunulacak sağlık hizmetlerine dair bir prosedür bulunmuyor mu? 
Özellikle çocukların “kayıp” hale gelebildiği afet koşullarında, ambulans kayıt formları neden düzenli şekilde doldurulmadı? 
Ambulans kayıt formuna çocuğun yakının iletişim bilgileri neden eklenmedi? Eklendi ise çocuğun İstanbul’a sevk edileceği bilgisi yakını ile neden paylaşılmadı? 
Sevk süreçlerinde hastaneler arasındaki bilgi akışı neden sağlanmadı?