Skip to main content

Deprem bölgesinde çalışma yapan ya da çalışma yapmayı planlayanlara 12-18 yaş grubunun da gözetilmesi için bazı hatırlatmalar hazırladık.

12-18 yaş arası çocukların katılım hakkını gözetin
Alanda yapılacak çalışmalarda ergenleri yok saymayın; onların aktif katılımını sağlayın, fikirlerini alın, birlikte planlama yapın, onları da dahil edin. Saha çalışmalarında organizasyonda yer alabilmeleri için alan açın. Bu yaş grubunun birbirinden farklı özellikleri ve ihtiyaçları olabileceğini unutmayın, genellemelere göre hareket etmeyin. Bölgedeki çocukların çeşitliliğini gözetin (engelli, mülteci, LGBTİ+, Hristiyan, Alevi, Kürt, Arap vb.). Çalışmalarınızı planlarken kapsayıcı olun, kimseyi geride bırakmayın.öğretmenler

12-18 yaş çocuk dostu alanlar yaratın
Eğer olanak dahilindeyse onlar için ayrı çadır/konteyner oluşturun, burada birbirleri ile diyalog kurabilecekleri, dertleşebilecekleri, paylaşabilecekleri bir alan açın; değilse yaşam alanının birbirleri ile temas etmesini sağlayacak halde şekillendirin. Onlarla iletişim diliniz üstenci ya da öğüt verici değil, yaşadıkları duygu geçişlerini yargılamadan anlamaya yönelik olsun. Çocuk dostu alanlar, mekanın bu yaş grubunun kendini güvende ve rahat hissetmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesinin yanı sıra çevrelerindeki yetişkinlerle kuracakları ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri eşitlikçi iletişimi de kapsar. Ergenlik dönemindeki çocukların özerklik ihtiyaçlarını düşünerek onlar için mahrem alanlar, kendi kendilerine kalabilecekleri bölümler oluşturun; kendilerini rahatça açabilmeleri, soru sormaları, danışabilmeleri için çevrelerinde hem kadın hem erkek uzmanların olmasını sağlayın.

Depremin sonuçlarının 12-18 yaş arası çocuklar üzerindeki hayati riskleri fark edin
Ne yazik ki bölgeden her geçen gün intihar, istismar, cinsel şiddet, okulu terk ve ağır depresyon haberleri alıyoruz. Bölgedeki bu yaş grubu çocukların çoklu kayıplar yaşadıklarını unutmayın. Bunlar şehirleri, evleri ve okullarına ek, aile kaybı, arkadaş kaybı, sevgili kaybı, uzuv kaybı ve ciddi ekonomik kayıplar olabilir. Bu önemli kayıplar çocukların geleceğe dair hayallerinin kaybını da beraberinde getirebilir. Ergenlikteki çocukların hayatlarına dönmeleri ve devam edebilmeleri için bu riskleri fark etmek; bu risklerin doğuracağı sonuçları öngörerek planlama yapmak gerekiyor. Yapılacak psiko sosyal çalışmalarda bunları gözetin. İntihar riski durumlarında bir sağlık kuruluşuna acil yönlendirme yapın. Cinsiyete dayalı şiddet ve istismarla ilgili önleyici tedbirler alın.

Ergenlikteki çocuklar için koruyucu önlemler alın
Bölgeye giderken ekibiniz içinde bu yaş grubunun özelliklerini bilenlerin olmasını sağlayın, giderken ve oradayken çocuk ergen çalışmasına odaklanan örgütlerle eşgüdümlü çalışın. Eğitime erişimle ilgili olarak yaşanılan sorunları ve artan okul terk riskini göz önünde bulundurarak ergenlikteki çocukların gelişim ve öğrenmelerini destekleyen çalışmalar yapın. Sağlık ve cinsel sağlık konusunda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve hizmetlere ulaşımlarını destekleyin. 12-18 yaş grubundaki çocukların kendi ilgi duydukları müzik, dans, spor ve hareket gibi araçlar üzerinden bir araya gelebilecekleri rutin etkinlikler oluşturun.

Metnin PDF versiyonu için tıklayınız.