Skip to main content

Ampütasyon Öncesi Çocuğun Bilgilendirilmesi Bu belge afet bölgesinden kurtulan ve tedavi sürecinde ampütasyon gereken bir çocukla konuşacak kişiler için, çocuğu operasyon hakkında nasıl bilgilendirebileceğine ilişkin hazırlanmıştır. Yaşanan deprem ve yıkımlardan sonra sağ kalan kişilerin hastanelerde tedavi gördüğünü biliyoruz. Tedavi sürecinde bazı çocuklarda ve yetişkinlerde sağlıklarını korumak için ampütasyon (kol, bacak, parmak gibi uzuvların tedavi amacıyla kısmen veya tamamen sağlıklı bölgeden çıkartılması) kararı alınabiliyor. Bu sürece ilişkin çocuklara dair bilgilendirmelerin nasıl yapılacağı da önemlidir.