Skip to main content

İçerik ve süreç açısından zor olan ampütasyonu deneyimlemenin ve konuşmanın yanı sıra, konuya ilişkin belgeyi okumak zorlu ve tetikleyici olabilir. Okuyan kişilerin bu durumu dikkate alması tavsiye edilmektedir.

“Ampütasyon (uzuvların tedavi amacıyla kısmen veya tamamen sağlıklı bölgeden çıkartılması) Öncesi Çocuğun Bilgilendirilmesi” bilgi notu afet bölgesinden kurtulan ve tedavi sürecinde ampütasyon gereken bir çocukla konuşacak kişiler için, çocuğu operasyon hakkında nasıl bilgilendirebileceğine ilişkin hazırlandı.

Ampütasyon sürecinde gözetilmesi ve sakınılması gereken noktaları içeren bu metnin bütünlüğünü gözetmek adına tüm içeriğin birbirinden ayrılmadan paylaşılması önemlidir. Bilgiler somutlaştırmak amacıyla örnek cümlelerle açıklanmıştır.

Bilgi notunu indirmek için buraya tıklayınız.