Skip to main content

Afet bölgesinde çocuklarla psikososyal destek çalışmalarını düzenlerken hazırlık aşaması, çalışmanın yürütülmesi ve sonlandırılması ile ilgili 3 aşamayı da olabildiğince planlanamız gerekir.
Bu 3 aşamada gönüllüleri destekleyebilecek adımları ve kaynakları bir araya getirdik.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Bilgi notunda yararlanılan kaynaklara ve linklerine ulaşabileceğiniz alet çantası için tıklayınız.