Skip to main content

5- Ani fiziksel temaslardan ve dokunmalardan kaçının, çocuğun bedensel sınırlarını gözetin. 6- Çocuklara destek olurken onaylarının olduğuna emin olun. Örnek: Şunu yapalım mı? Şuraya bakalım mı? 7-Duygusunu ve ihtiyacını anladığınızı, onu dinlediğinizi hissettirin. Örnek: "Buradayım" "Hıhı" "Seni dinliyorum"